Colors Used in Nimbus Look and Feel

Primary Colors

Primary colors used in Nimbus Look And Feel
Key Value Preview
control
#d6d9df (214,217,223)
 
info
#f2f2bd (242,242,189)
 
nimbusAlertYellow
#ffdc23 (255,220,35)
 
nimbusBase
#33628c (51,98,140)
 
nimbusDisabledText
#8e8f91 (142,143,145)
 
nimbusFocus
#73a4d1 (115,164,209)
 
nimbusGreen
#b0b332 (176,179,50)
 
nimbusInfoBlue
#2f5cb4 (47,92,180)
 
nimbusLightBackground
#ffffff (255,255,255)
 
nimbusOrange
#bf6204 (191,98,4)
 
nimbusRed
#a92e22 (169,46,34)
 
nimbusSelectedText
#ffffff (255,255,255)
 
nimbusSelectionBackground
#39698a (57,105,138)
 
text
#000000 (0,0,0)
 

Secondary Colors

Secondary colors used in Nimbus Look And Feel
Key Value Preview
activeCaption
#babec6 (186,190,198)
 
background
#d6d9df (214,217,223)
 
controlDkShadow
#a4abb8 (164,171,184)
 
controlHighlight
#e9ecf2 (233,236,242)
 
controlLHighlight
#f7f8fa (247,248,250)
 
controlShadow
#ccd3e0 (204,211,224)
 
controlText
#000000 (0,0,0)
 
desktop
#3d6079 (61,96,121)
 
inactiveCaption
#bdc1c8 (189,193,200)
 
infoText
#000000 (0,0,0)
 
menu
#edeff2 (237,239,242)
 
menuText
#000000 (0,0,0)
 
nimbusBlueGrey
#a9b0be (169,176,190)
 
nimbusBorder
#9297a1 (146,151,161)
 
nimbusSelection
#39698a (57,105,138)
 
scrollbar
#cdd0d5 (205,208,213)
 
textBackground
#39698a (57,105,138)
 
textForeground
#000000 (0,0,0)
 
textHighlight
#39698a (57,105,138)
 
textHighlightText
#ffffff (255,255,255)
 
textInactiveText
#8e8f91 (142,143,145)